piątek, 10 lipca 2020
Motto Szkoły

  ,,Przy wyborze drogi swej, swego zawodu - idź za wskazaniem głosu wewnętrznego.

  Nie przecinaj korzeni łączących Cię z rodną ziemią - choćbyś na krańcu świata się znalazł.

 Ale przede wszystkim: miej charakter!".

 Władysław Orkan

  

Szkoła Podstawowa

im. Władysława Orkana

w Niedźwiedziu

  
Wybór języka
wersja polskaenglish versiondeutsch version

Aktualności

2020-03-24
Wystartowaliśmy z nauczaniem od wczoraj choć obowiązek mamy od jutra. Niestety moje obserwacje wskazują że bardzo niewielu uczniów z tego korzysta. Dla tego przesyłam kilka informacji które od jutra będą przestrzegane.

 

Czas, w którym jesteśmy wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Proszę o wyrozumiałość i stosowanie się do poniższych informacji.
1. Każdego dnia do uczniów będą przesyłane wiadomości z poszczególnych przedmiotów, według planu lekcji. W ten sposób będą realizowane treści z podstawy programowej. Uczeń ma za zadanie codziennie przeczytać wytyczne nauczycieli i wykonać polecenia.
W przypadku pytań, wątpliwości, niezrozumienia polecenia itp., proszę kontaktować się z wychowawcą klasy (za pośrednictwem Librus wyłącznie ) oraz z nauczycielami poszczególnych przedmiotów ( również wyłącznie przez Librus ).
Tygodniowy rozkład zajęć wynika z dotychczas obowiązującego podziału godzin a zakres treści z planu dydaktycznego. Uwzględniamy w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
2. Efekty zdalnej pracy ucznia podlegają bieżącemu ocenianiu. Oceny wpisywane będą do dziennika wraz ze szczegółowym ich opisem.
3. Każdy uczeń, rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem w formie ustalonej przez nauczyciela (wyłącznie przez LIBRUSA)
4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane w szczególności:
1) z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) materiałów zamieszczanych przez nauczycieli na Stronie Szkoły, wysyłanych uczniom drogą mailową lub poprzez komunikatory społeczne
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.
5. Drodzy Rodzice - pamiętajcie o właściwych warunkach nauki zgodnej z higieną pracy umysłowej: odpowiedniej diecie, odpoczynku, zajęciach ruchowych.
6. Drodzy Uczniowie - pracując z komputerem starajcie się zachować podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu: korzystajcie z wiarygodnych źródeł informacji, pamiętajcie o ochronie swojej prywatności w sieci, zabezpieczeniu haseł dostępu, zainstalowaniu programu antywirusowego oraz stosowaniu i aktualizacji już dostępnych oprogramowań.
Drodzy Państwo,
ten trudny czas wymagający od nas wszystkich społecznej kwarantanny jest okresem naszej pełnej mobilizacji, solidarności i współpracy. Nie ma obecnie nic cenniejszego jak dbałość o zdrowie każdego z nas, naszych dzieci i rodzin. Mam głęboką nadzieję, że nikt spośród społeczności naszej Szkoły nie doświadczy choroby z powodu wirusa, który tak bardzo opanował świat.
Bardzo liczymy na współpracę z Państwem i pomoc w mobilizacji swoich Pociech, a Naszych Kochanych Uczniów, do dobrej współpracy z nami – nauczycielami, bo przecież i Państwo i my, nauczyciele, mamy cel wspólny, którym jest dobre wykształcenie Dzieci.
Dyrektor Szkoły
mgr Tomasz Zawirski
W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z Dyrektorem Szkoły
- tel.18 3317024 lub kom 501 567 039
Nauczyciele są dla Państwa dostępni w godz. 8.00 - 14 i w tych godzinach będą odbierane zadania domowe w określonej dacie. Brak zadania do godziny 14 założonego dnia może być uznany za brak zadania. Nauczyciele też mają swoje życie i swoje dzieci dla tego wysyłanie pytań, telefonowanie Emil w późnych godzinach mogą być odebrane następnego dnia.
Jeszcze raz gorąco proszę Państwa o współpracę, zaangażowanie i wyrozumiałość. Wszyscy uczymy się funkcjonowania w nowej dla
nas rzeczywistości .

« powrót
Archiwum:         
Facebook Szkoły
Facebook Szkoły
Logowanie do LIBRUSa
Logowanie do LIBRUSa
Meteo Pi
Meteo Pi
Aktualny stan powietrza
w okolicy szkoły
Szczegóły-kliknij
Nie dla smogu
Must
Must
Jeżdżę z głową
EU-HOU
Gmina Niedźwiedź
Obrazek odnośnik do Comeniusa
SURSUM CORDA
SURSUM CORDA
Mistrzowie kodowania
Mistrzowie kodowania
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny
Adres www tej strony
 
CMS Tractable by Marketing Studio